Odabrani srpski i austrijski umetnici za učešće na onlajn platformi “Na drugi pogled”

Odabrani srpski i austrijski umetnici za učešće na onlajn platformi “Na drugi pogled”

Izabrano je 10 radova vizuelnih umetnika i umetnica iz Srbije i 10 iz Austrije koji će biti predstavljeni na novoj onlajn platformi “Na drugi pogled // Auf den zweiten Blick // At Second Glance”.

Na konkurs, koji je bio otvoren do 31. januara, pristiglo je preko 300 radova, a nakon tri kruga žiriranja odabrano je po 10 najboljih radova iz Austrije i Srbije.

Konkurs je bio otvoren za umetnike/ce da predlože radove koji referišu i prevazilaze klišee i predrasude koje Austrijanci i Srbi imaju jedni o drugima uprkos – ili upravo usled – bliskih istorijskih odnosa i isprepletenih istorija migracija.

Poseban tematski fokus bio je na umetničkim radovima koji promišljaju postojanje i mogućnosti promene tih klišea i predrasuda. Naslov takođe sugeriše da i sami umetnički radovi tematski propituju drugačije vizure u odnosu na očekivano i opšte poznato, te da sugerišu nešto drugo u odnosu na ono što se na prvi pogled čini.

Izbor umetnika iz Austrije čine Katrin Bolt (Catrin Bolt), Eva Maria Šartmiler (Schartmüller), Hana Primechofer (Hannah Priemetzhofer), Hana Štipl (Hannah Stippl), Julian Turner (Julian Turner), Leonard Pil (Leonhard Pill), Mihael Hajndl (Michael Heindl), Sangam Šarma (Sangam Sharma), Ulrih Rajterer (Ulrich Reiterer) i Valter Kratner (Walter Kratner).

Izbor umetnika iz Srbije čine Aleksej Sivčević, Andrea Palašti, Boris Burić, Doplgenger (Isidora Ilić, Boško Prostran), Igor Ripak, Ivana Ivković/Marina Marković, Lana Vasiljević, Mariela Cvetić, Mirjana Đorđević Thaler i Tijana Petrović.

Odluku o izboru radova doneo je šestočlani žiri u sastavu: dr um. Aleksandra Jovanić, docent Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu; mr Dejan Kaludjerović, umetnik, suosnivač organizacije za umetnost i kulturu Verein K iz Beča; Miroslav Karić, kustos, Muzej savremene umetnosti, Beograd; dr Sanja Kojić Mladenov, viša kustoskinja, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad; mr Mirjana Boba Stojadinović, umetnica; mr Jelena Glišić, Austrijski kulturni forum Beograd.

“Zadovoljstvo nam je da kažemo da se u finalnoj selekciji našlo desetoro umetnika/ca iz Austrije i desetoro iz Srbije, koji će predstaviti kroz dokumentarni/fikcijski/umetnički video, fotodokumentaciju prostornih i instalacija/intervencija/2D umetničkih radova, kao i fotografskih radova. Većina izabranih radova uzela je u obzir odnose između Srbije i Austrije u svetlu njihove prošlosti i kroz tri istaknute teme: Prvi i Drugi svetski rat, gastarbajtersko nasleđe migrantskih radnika, kao i tekuće ekonomske migracije. Ostali radovi su se bavili ličnim iskustvom “drugosti” nakon boravka u Austriji ili Srbiji tokom određenog vremenskog perioda, kao i međujezičkim uticajima i sličnostima između dve kulture. U nesigurnim vremenima poput ovog, nadamo se da će vam platforma Na drugi pogled dati određeni uvid u prećutnu konverzaciju između intelektualno provokativnih i vizuelno uzbudljivih radova”, navodi se u obrazloženju.

Nova onlajn platorma Austrijskog kulturnog foruma nastaje imajući u vidu trenutne neizvesne okolnosti, ali i mogućnosti koje se otvaraju sa novim vidovima umetničkog stvaranja i komunikacije. Zamišljena je kao izlagački prostor za tematski i kurirani umetnički sadržaj koji u inicijalnoj fazi čine radovi 10 vizuelnih umetnika/umetnica iz Srbije i 10 iz Austrije pristiglih na konkurs koji se za ovu priliku raspisuje.

Javno pokretanje onlajn platforme “Na drugi pogled // Auf den zweiten Blick // At Second Glance” planirano je za mart 2021, u godini kada se obeležava 20 godina od osnivanja Austrijskog kulturnog foruma Beograd kao i 185 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Austrije i Srbije.

Podelite sa prijateljima