Tagged: Opus Neo // Gurdjieff Project

Opus Neo // Gurdjieff Project

Opus Neo / Gurđijev-De Hartman Muzika tišine i kontemplacije Ivana Grahovac, čelo Olivier Maurel, klavir Georgij Ivanović Gurđijev (1877 – 1949) grčko-jermenskog poekla, čovek koji je preuzeo ulogu da promeni duhovnu atmosferu Zapada, učitelj...