Tagged: Ivica Stanković

Nina Romić – večno traženje kao jedini put

Nina Romić u mnogo čemu je simbol novog kantautorskog naraštaja koji se proteklih godina afirmisao na ovdašnjem kulturnom prostoru. Učestvovala je u formiranju Novih Odmetnika, regionalne muzičke gerile, umrežila se i povezala sa srodnim...

Jure Divić – Hroničar malog velikog grada

Jureta Divića srela sam prvi put 2013. godine u Kotezima, u Vrgorcu, gde smo zajedno nastupali na memorijalu našem prijatelju Ivici Stankoviću. Nisam znala puno o njemu iako je Ivica često spominjao Juretovu grupu...