Magazin Poezika

Prva regionalna konferencija KONTAKT

Prva konferencija KONTAKT proizišla je iz potrebe umrežavanja organizatora i promotera regionalnih muzičkih festivala, turističkih udruženja i organizacija, kulturnih centara, klubova, i ostalih delatnika u kulturi i umetnosti. Proizišla je iz potrebe stvaranja jasne infrastrukture u...

Anja i Viktor-Miloš Petričić

ANJA i VIKTOR Samo je nestala. Prestala je da odgovara na pozive, a nije ni sama zvala. Njegova pisma nije više čitala. Obrisala bi ih čim bi videla od koga su. Rešila je, morala...