Impressum

Magazin Poezika / Impressum

Izdavač:

Poezika_Magazin

Kreativni centar Vigvam

Miše Dimitrijevića 9, Novi Sad

Tel: +381 637033251

Mail: press@poezika.com

Glavni i odgovorni urednik:

Miloš Drobnjaković

Programski urednici:

Nataša Pajović

Miloš Zubac

Dragana Zubac

MAGAZIN POEZIKA

Registracioni broj: IN000230