Category: Književni kutak

Anja i Viktor-Miloš Petričić

ANJA i VIKTOR Samo je nestala. Prestala je da odgovara na pozive, a nije ni sama zvala. Njegova pisma nije više čitala. Obrisala bi ih čim bi videla od koga su. Rešila je, morala...